Your cart

Your shopping cart is empty!

www.gloriapatisserie.gr Privacy Policy

1. Εισαγωγή-Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας, η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για το επιχείρηση μας- Ζαχαροπλαστείο, απόλυτη προτεραιότητα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, θέτει τις κύριες αρχές αναφορικά με τη σχέση των προσωπικών δεδομένων σας, με την επιχείρηση μας, κατά την επίσκεψή και συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στον ιστότοπο του www.gloriapatisserie.gr και ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας και του παρόντος ιστοτόπου, οι επιμέρους δε όροι ως προς τη χρήση αυτών για τον ισότοπό μας, ορίζονται στην σελίδα Όροι και Προυποθεσεις Χρήσης, η αποδοχή και τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική για τη χρήση κάθε υπηρεσίας της επιχείρησης μας.  

Η εταιρεία μας με τον ιστότοπο www.gloriapatisserie.gr δεσμεύεται ως προς την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απορρέουν από Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσης (γνωστός ως GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν, και επίσης από το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του (Ν. 4624/2019 όπως εκάστοτε ισχύει), στοχεύοντας στη προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, χρηστών και πελατών της. Η Εταιρεία μας, έχει υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική και υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, το φυσικό πρόσωπο που είναι επισκέπτης, χρήστης ή/και πελάτης ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα που αφορούν στην επιχείρηση μας (Ζαχαροπλαστείο) δια του ιστότοπου αυτής,  www.gloriapatisserie.gr, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ομόρρυθμη εταιρεία  με την επωνυμία «Μιχ. Κοκολάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οποία ανήκει και ο παρόν ιστότοπος με Α.Φ.Μ 998782573 ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της Λεωφόρου Χρυσοστόμου αρ. 45, τκ 71306, τηλ επικοινωνίας: +30 2810 210463, email: [email protected]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε οιανδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα, επικοινωνήστε μαζί μας, είτε μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικώς στο +30 2810 210463 ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του [email protected] μέσω της φόρμας για υποβολή ερωτήματος ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση:  Λεωφ. Χρυσοστόμου αρ. 45, τκ 71306, Ηράκλειο Κρήτης.


2. Δεδομένα που συλλέγει και χρησιμοποιεί η Εταιρεία

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Η εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργάζεται/συλλέγει/αποθηκεύει (και η απλή αποθήκευση νοείται ως επεξεργασία με βάση τον GDPR) προσωπικά δεδομένα, όπως:

στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, φύλο, ΑΦΜ, επάγγελμα,

δεδομένα που έχουν έναν τεχνικό χαρακτήρα, όπως είναι το email, IP, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης στο e-shop μας κ.α.,

δεδομένα τρίτων (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.) για την παραλαβή κατ’ εντολή σας (πχ των προϊόντων του ζαχαροπλαστείου, επί παραδείγματι),

στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία, για την τοποθέτηση - εκτέλεση της παραγγελίας ή για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών και διαφημιστικών δελτίων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, νέα και προσφορές ή για τη λήψη δώρων διαγωνισμών,

δεδομένα υγείας/ιατρικό ιστορικό (παραδείγματος χάριν πιθανές αλλεργίες σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφών) που οικειοθελώς μας τα ανακοινώσατε/διαβιβάσατε εσείς και καθίστανται απολύτως αναγκαία για να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας με γνώμονα την σωματική σας ασφάλεια.

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, όπως πληροφορίες πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κ.ά.,

δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας,

ηχογραφημένες τηλεφωνικές σας κλήσεις 

δεδομένα σχετικά με συνημμένα βιογραφικά που υποβάλλετε μαζί με την αίτηση για εργασία στο ζαχαροπλαστείο μας. 

 Σε περίπτωση που λάβουμε προσωπικά δεδομένα σας που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα θέματα σχετιζόμενα με την υγεία σας, παραδείγματος χάριν πιθανές αλλεργίες σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφών), δεσμευόμαστε να τα τηρούμε αν αυτό είναι απαραίτητο, με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, ή με τρόπο που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική παραγγελία), είτε διαδικτυακά (π.χ. εγγραφή ως μέλος, υποβολή διαδικτυακής παραγγελίας), σύμφωνα με τα παρακάτω. Σε περίπτωση που μας καλέσετε και αποκλειστικά για λόγους απόδειξης των τηλεφωνικών σας επικοινωνιών ή/και παραγγελιών, οι τηλεφωνικές κλήσεις που λαμβάνει και πραγματοποιεί το τηλεφωνικό μας κέντρο ενδέχεται να καταγραφούν, γεγονός που σας γνωστοποιείται νομίμως μόλις μας καλείτε, προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία.

3. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας χωρίς αυτή η επεξεργασία να είναι απαραίτητη και σύννομη. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων ανά περίπτωση, όπως είναι ενδεικτικά: όταν εγγράφεστε ως μέλος ή διενεργείτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή όταν υποβάλλετε αίτημα για λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter), όταν παρέχουμε υπηρεσίες και συμβουλές μετά από πληροφορίες που μας δίδετε εσείς, όταν υποβάλλετε αίτηση για να εργασθείτε στην εταιρεία μας. Επιπλέον, η Εταιρεία μας δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε ζητήσει και σχετίζεται με τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, (πχ παράδοση προϊόντος) ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου) ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος μας υποχρεώνει. Τέλος, η Εταιρεία μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, καθώς και δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών, εκτός εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους. Όποτε και όπου συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία Κανονισμός [ΕΕ] 2016/679 γνωστός διεθνώς ως GDPR. Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς. Ειδικότερα, η Εταιρεία μας προχωρεί στη συλλογή και χρήση των ακολουθών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

4. Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων

1. Αναφορικά με την καταχώρηση-δημιουργία του λογαριασμού στο www.gloriapatisserie.gr, εγγραφή μέλους και την ταυτοποίηση του Πελάτη/Χρήστη: 

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας του Πελάτη/Χρήστη, δηλαδή ονοματεπώνυμο,  φύλο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση χρέωσης ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, κωδικό πρόσβασης, τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο (ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, από παρόχους πληρωμών (Τράπεζες, Paypal), ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές (όπως κοινωνικά δίκτυα σε διαδικτυακό ιστότοπο) και τα οποία κρυπτογραφούνται από εμάς για την ασφάλεια των δεδομένων σας

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Αφενός το άνοιγμα του λογαριασμού μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε και το ιστορικό των συναλλαγών σας, η ταυτοποίηση του Πελάτη/Χρήστη και αφετέρου η επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του (π.χ. για την καταχώρηση παραγγελίας ή της αποστολή προϊόντων, έκδοση παραστατικών πώλησης κλπ).

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στο  www.gloriapatisserie.gr

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού  και την οικειοθελή χορήγηση των δεδομένων σας που είναι προαιρετικά για το σκοπό αυτό.

β) το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησής σας όπου απαιτείται, που είναι και προς όφελός σας για την αποφυγή απάτης ή περιστατικού ασφαλείας

γ) εκτέλεση όρων  της μεταξύ μας σύμβασης που διέπουν τη δημιουργία – διαχείριση και λειτουργίες του Λογαριασμού σας

2. Αναφορικά με την επικοινωνία με τον Πελάτη/Χρήστη- Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών:

Περιλαμβάνονται: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά ή κινητά), διευθύνσεις (ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές), καθώς και κάθε στοιχείο επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων του Πελάτη, τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο (ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, από παρόχους πληρωμών (Τράπεζες, Paypal), από Μεταφορικές Εταιρείες ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές (όπως κοινωνικά δίκτυα σε διαδικτυακό ιστότοπο). 

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Εν γένει κάθε επικοινωνία με τον Πελάτη σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής σχέσης, οπως ενδεικτικά η πώληση και παράδοση προϊόντων για λήψη, διαχείριση και εκτέλεση παραγγελίας που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, η παροχή συμβουλών σχετικά με τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής κλπ και τις υπηρεσίες που παρέχουμε και προτάσεων αγοράς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών.

3. Αναφορικά με τη Λήψη, Διαχείριση και Εκτέλεση της παραγγελίας σας που υποβλήθηκε στο www.gloriapatisserie.gr ή τηλεφωνικά:

Περιλαμβάνονται:

Τα δεδομένα, τα οποία εισάγονται ή μας παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη, σχετικά με την ταυτοπροσωπία και την επικοινωνία μαζί του (όνομα, επώνυμο, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, email, διεύθυνση παράδοσης) καθώς και την καταγραφή ανά παραγγελία κάθε στοιχείου σχετικά με αυτήν, ήτοι καταγραφή διευθύνσεων αποστολής και χρέωσης, τρόπων πληρωμής (όπως στοιχεία πληρωμής και κάρτας), ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία παραγγελίας, περιγραφή προϊόντων (ποσότητα, τιμολόγηση κλπ), τόπος παράδοσης, επεξεργασία και εν γένει διαχείριση παραγγελιών, μηνύματα και ενημερώσεις από/προς τον Πελάτη σχετικά με την παραγγελία ή την υπηρεσία καθώς και ιστορικό προηγούμενων υπηρεσιών / παραγγελιών. 

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η εκτέλεση των υπηρεσιών των παραγγελιών και των συμβάσεων που έχει ζητήσει ο Πελάτης, καθώς και η συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία. Ο σκοπός συλλογής και χρήσης του ιστορικού έγκειται στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη (εύκολη επαναπαραγγελία προϊόντων) αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του τελευταίου, μέσω της εξατομίκευσης των προϊόντων  ανά πελάτη (πχ. Επιβράβευση προς συχνούς Πελάτες ή αυτούς που αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα που μπορεί να βρίσκονται σε προσφορά, κλπ.), επιπλέον δε, συλλέγονται με σκοπό την ενημέρωση σας σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας.

β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων. 

γ) έννομο συμφέρον για είσπραξη τιμήματος αγοράς, ανίχνευση τυχόν απάτης η οποία ωφελεί και εσάς σε περίπτωση που κάποιος αποπειραθεί να σας εξαπατήσει πχ με τη χρήση των δεδομένων πληρωμής σας,

4. Αναφορικά με την πιστοποίηση και ελέγχου πληρωμών:

Περιλαμβάνονται:

Τα δεδομένα τα οποία παρέχει ο πάροχος πληρωμών κατ’ εντολήν του Πελάτη/Χρήστη (π.χ. Τράπεζα ή Paypal) προς www.gloriapatisserie.gr ενώ σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, η υπεύθυνη Μεταφορική Εταιρεία. Ενδεικτικά στην πληρωμή με Paypal παρέχονται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου λογαριασμού και το email του λογαριασμού που έγινε η πληρωμή, για πληρωμή με πιστωτική κάρτα παρέχεται μεταξύ άλλων μέρος του αριθμού της κάρτας, ενώ για πληρωμή με αντικαταβολή, πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Πελάτη, αναφέρεται και αν/πότε ολοκληρώθηκε η πληρωμή. 

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Ο έλεγχος και πιστοποίηση των πληρωμών και η εν γένει ασφάλεια των συναλλαγών (αποτροπή περιστατικών απάτης κλπ), καθώς και η συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

 α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας.

 β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων

γ) έννομο συμφέρον για είσπραξη τιμήματος αγοράς, ανίχνευση τυχόν απάτης η οποία ωφελεί και εσάς σε περίπτωση που κάποιος αποπειραθεί να σας εξαπατήσει πχ με τη χρήση των δεδομένων πληρωμής σας

5. Αναφορικά με τη σχέση του Πελάτη/Χρήστη με τις υπηρεσίες ή το προσωπικό της Εταιρείας

Περιλαμβάνεται:

Κάθε καταχώρηση μηνυμάτων, σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή, με όλες τις πληροφορίες που μπορεί αυτή να εμπεριέχει, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μέσω του ιστοχώρου της Εταιρείας (πχ. Είτε Στη φόρμα επικοινωνίας, αξιολογήσεις, σχόλια είτε Αξιολογήσεις μέσω άλλων ιστότοπων κλπ) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τηλεφώνου,  ή έχουν γίνει σε τρίτους ιστότοπους ή εφαρμογές ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο και η οποία μπορεί να αφορά ενδεικτικά: σχόλια, αιτήματα, παράπονα, αξιολογήσεις, προτάσεις, ερωτήσεις κλπ. Τα εν λόγω δεδομένα  που περιέχουν δεδομένα ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συναλλαγών και πληροφορίες σχετικά με αιτήματά σας ή συμβουλές παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη πρίν ή κατά την παραγγελία, ή με την επικοινωνία του τελευταίου με το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από Μεταφορικές Εταιρείες ή από τους κατασκευαστές των προϊόντων. 

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η διεκπεραίωση των αιτημάτων του Πελάτη, η βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας, στο www.gloriapatisserie.gr καθώς και η εν γένει ασφάλεια των συναλλαγών (αποτροπή περιστατικών απάτης κλπ).

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι: 

α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση, για ανταπόκριση μας σε ερωτήματά σας που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

 β) το έννομο συμφέρον της εταιρείας να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας που μας υποβάλλετε μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης των πελατών της και να παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί της καθώς και να διαχειρίζεται το οποιοδήποτε ζήτημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες τους που είναι προς όφελος και του υποκειμένου και το οποίο ευλόγως αναμένεται από τα υποκείμενα. 

Ως προς τη χρήση του ιστοτόπου μας κάθε χρήστης δύναται να εναντιωθεί (opt-out) οποτεδήποτε από την πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία για τον σκοπό αυτό όπως π.χ. για τα δεδομένα της καρτέλας των αγορών του για την εξυπηρέτησή του, δηλώνοντάς το προς το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών ή με επικοινωνία με την Εταιρεία σε όλα τα μέσα επικοινωνίας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

 γ) εκτέλεση σύμβασης εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην παραγγελία σας

δ) η συγκατάθεση του πελάτη για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό, όταν ζητάει ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί του

6. Αναφορικά με την προσπέλαση ή τη χρήση του www.gloriapatisserie.gr 

Μπορεί να περιλαμβάνουν:

Για κάθε προσπέλαση ή χρήση, τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), τον τύπο σύνδεσης δικτύου (π.χ. Wi-Fi, 3G) και τον πάροχο ή την ηλεκτρονική διαδρομή από το διακομιστή, δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως (πχ. web browser, λειτουργικό σύστημα συσκευής), Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο, τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes, τα οποία συλλέγονται από τους διακομιστές (servers) της Εταιρείας, ή τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί το προσωπικό του www.gloriapatisserie.gr ή εν γένει απο από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και των μηχανών αναζήτησης. Τα εν λόγω δεδομένα είναι καταρχήν ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας, τα οποία όμως σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες ή στοιχεία του Πελάτη ή ακόμη και μόνα τους, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του Πελάτη. 

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας καθώς και του προσωπικού της, η εν γένει ασφάλεια των συναλλαγών (αποτροπή περιστατικών απάτης κλπ).

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

 α) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση για ασφάλεια της πληροφορίας και την εμπιστευτικότητα

β) έννομο συμφέρον της εταιρείας για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, για την επιχειρησιακή μας συνέχεια, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας, επεξεργασίες που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων τα οποία ευλόγως αναμένουν ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασίας. 

7. Αναφορικά με την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων, τα οποία επιδέχονται επιστροφής από / προς τον Πελάτη/Χρήστη (όπως ορίζεται στους όρους χρήσης και παρακαλούμε να ανατρέξετε σε αυτούς)

Περιλαμβάνεται:

Κάθε πληροφορία η οποία είναι αναγκαία για την για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη από τις Μεταφορικές εταιρείες και η οποία παρέχεται οικειοθελώς από τον Πελάτη, από Μεταφορικές Εταιρείες ή και από Τελωνειακές ή Φορολογικές Αρχές της Ελλάδας ή άλλης χώρας. 

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η διεκπεραίωση των παραγγελιών του Πελάτη, η βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας καθώς και η συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

 α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας προς τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που σχετίζεται και με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

 β) εκτέλεση σύμβασης εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην παραγγελία σας

8. Αναφορικά με προωθητικές ενέργειες προς τον Πελάτη/Χρήστη, εγγραφή στις υπηρεσίες Newsletter, απόκτηση κάρτας μέλους του ζαχαροπλαστείου μας ή και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

Περιλαμβάνονται:

Τα δεδομένα ταυτοποίησης επικοινωνίας και ιστορικού κατά τα ανωτέρω, τα οποία παρέχονται από τον Πελάτη (με τη συγκατάθεσή του) ή από κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχουν διαφημιστικό προφίλ του Πελάτη (δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας, δεδομένα αγορών και συναλλαγής, δεδομένα προφίλ, δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα cookies, ή/και συνδυασμό των ανωτέρω). Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες Newsletter του www.gloriapatisserie.gr και την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας, μπορείτε να λαμβάνετε ενημέρωση, εφόσον το επιλέξετε, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο ή μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για νέα προϊόντα και προσφορές, προτάσεις, υπηρεσίες και διαγωνισμούς του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. 

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η εν γένει προώθηση και διαφήμιση προϊόντων ζαχαροπλαστείου κλπ) και υπηρεσιών της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν παρέχει ή ακόμη και άρει σε οποιοδήποτε στάδιο τη συγκατάθεση του, μέσω σχετικών συνδέσμων στα ενημερωτικά μηνύματα ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, διακόπτεται η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, όταν η συγκατάθεση του Πελάτη/ Χρήστη δίνεται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (κατάρτιση προφίλ), η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που βασίζονται στις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του ιδίου, μόνο για να παρέχει σε εκείνον εξατομικευμένες πληροφορίες ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω ενεργειών άμεσης προώθησης.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι: 

α) έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών της που χορηγήθηκαν σε εμάς στο πλαίσιο αγοράς ή άλλης συναλλαγής μαζί μας για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας για συναφή προϊόντα ή σκοπούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας (opt-out) με το πάτημα του κουμπιού διαγραφής (unsubscribe) στο email ή στο μήνυμα στο κινητό ή επικοινωνώντας μαζί μας ή υποβάλλοντάς μας αίτηση στο φυσικό μας κατάστημα ή στη φόρμα επικοινωνίας του www.gloriapatisserie.gr.

Επιπλέον θεωρούμε ότι έχουμε το έννομο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς (πχ το ιστορικό των αγορών σας, τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στο e-shop) αλλά και με βάση τις αγορές σας και τη διάδρασή σας με τα newsletters, την ηλικία σας, το φύλο, το τόπο διαμονής σας, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι και για εσάς επωφελής καθόσον μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε προσωποποιημένη και εξειδικευμένη πληροφόρηση.

β) ρητή συγκατάθεση στις περιπτώσεις που μας χορηγείτε οικειοθελώς τα δεδομένα σας, που μας εξουσιοδοτείτε να σας αποστέλλουμε τα newsletter και προσωποποιημένες πληροφορίες μέσω email, sms, εφαρμογών (τύπου viber) και άλλων πολυμέσων.

9. Περιήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο – Πολιτική Cookies

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, με την περιήγησή σας στο www.gloriapatisserie.gr την εγγραφή λογαριασμού σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας και αγοράς από Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε.

α) Τι είναι τα cookies και τι είδους χρησιμοποιεί το www.gloriapatisserie.gr;  

Ένα cookie είναι μια μικρή σειρά κειμένου που ένας ιστότοπος στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησης (Browser) και αποθηκεύει στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στον ιστότοπο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και να βελτιώνει την απόδοσή του, αλλά και να παρέχει στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας πληροφορίες.

β) Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί διάφορα είδη cookies, καθένα από τα οποία έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

- Αναγκαία Cookies (navigation cookies) : Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση αναφορών και για τη βελτίωση του ιστότοπου. Τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπο, από τους οποίους ήρθαν οι επισκέπτες και των σελίδων που είδαν.

- Cookies Ανάλυσης (Cookies Analytics): Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από την Google Analytics, για παράδειγμα, για να παράγουν στατιστικές αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών στον ιστότοπο (χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή κινητές συσκευές), τον αριθμό των σελίδων που εμφανίζονται ή τον αριθμό των κλικ που πραγματοποιήθηκαν σε μια σελίδα κατά την πλοήγηση ενός ιστότοπου .Κάντε κλικ εδώ για μια γενική άποψη της πολιτικής απορρήτου της Google.

- Cookies Τρίτων μερών (Third-party cookies): Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη. Η χρήση αυτών των cookies δεν συνεπάγεται κανονικά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα cookies τρίτων προέρχονται από σημαίες για άλλους ιστότοπους, όπως διαφημιστικά μηνύματα που υπάρχουν στον ιστότοπο που βλέπετε. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή χρήσης της ιστοσελίδας για σκοπούς μάρκετινγκ.

γ) Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies; Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (Internet Explorer, Firefox, κ.λπ.) έχουν ρυθμιστεί ώστε να δέχονται cookies. Ωστόσο, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να ελέγχετε και να απενεργοποιείτε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Να έχετε στο νού σας βέβαια ότι η απενεργοποίηση πλοήγησης ή λειτουργικών cookies ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή / και περιορισμό της προσφερόμενης υπηρεσίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τις διαδικασίες που παρέχονται από τα διάφορα προγράμματα περιήγησης, στα μενού "Επιλογές" ή "Προτιμήσεις".

Σας διαβεβαιώνουμε και εγγυόμαστε ότι κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση του ΗΥ πρόσβασης σας στο Δικτυακό μας Τόπο, User Name, User ID & Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής και άλλες αγοραστικές σας συνήθειες και διαδικτυακές συμπεριφορές.

Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και την πραγματοποίηση αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, συναινείτε στην επεξεργασία από το την εταιρεία μας των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε, ωστόσο, να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας όπως αναφέραμε παραπάνω. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι: 

α) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση για ασφάλεια της πληροφορίας και την εμπιστευτικότητα

β) έννομο συμφέρον για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, για την επιχειρησιακή μας συνέχεια, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας, επεξεργασίες που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων τα οποία ευλόγως αναμένουν ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασίας.


10. Υποβολή αιτήσεως – Βιογραφικού για θέση εργασίας :

Περιλαμβάνονται:

Κατά τη Διαδικασία αιτήσεων:

Κατά τη διαδικασία αυτή χρειαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομα, επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας με εσάς, διεύθυνση email, Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά ή κινητά), διευθύνσεις (ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές), καθώς και κάθε στοιχείο επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων του υποψήφιου εργαζόμενου, τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο. Επίσης, χρειαζόμαστε κατά περίπτωση, προηγούμενη εμπειρία και σπουδές. 

Κατά τη Διαδικασία επιλογής:

Οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού θα εξετάσουν τις αιτήσεις σας και θα σας καλέσουν για συνέντευξη, ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση. 

Κατά τη Προσφορά – αποδοχή θέσης εργασίας:

Εφόσον αποδεχθείτε την προσφερόμενη θέση εργασίας θα σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες προκειμένου να σας προσλάβουμε. 

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι κατά βάση όσες χρειάζονται για να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης, Διεύθυνση κατοικίας, email, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ποσό αποδοχών. Επιπλέον και ανάλογα με τη θέση, θα σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά σπουδών και ξένων γλωσσών.

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: 

Σκοπός της επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγουμε είναι η καταλληλότητά σας για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εξετάσουμε την αίτησή σας για θέση εργασίας. Δεν θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε με τρίτα μέρη για εμπορικούς σκοπούς.  Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και τις υπόλοιπες πληροφορίες για να εκτιμήσουμε την καταλληλότητά σας για την θέση εργασίας.

1. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι: 

α) Το άρθρο 6 παρ. 1 περ β του ΓΚΠΔ που σχετίζεται με την απαραίτητη επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

β) ρητή συγκατάθεση στις περιπτώσεις που μας χορηγείτε οικειοθελώς τα δεδομένα σας, που μας εξουσιοδοτείτε να σας αποστέλλουμε τα newsletter και προσωποποιημένες πληροφορίες μέσω email, sms, εφαρμογών (τύπου viber)και άλλων πολυμέσων.


5. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων;

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, μπορούν να έχουν:

Το προσωπικό, οι πωλητές και υπάλληλοι (ζαχαροπλάστες κλπ) της εταιρείας μας και του ιστότοπου www.gloriapatisserie.gr δεσμευόμενοι από τη ρήτρα εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία, σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του hardware ή/και του λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος και των ιστότοπων, δεσμευόμενοι από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία, μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μέρος των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων.

Οι συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες, μπορεί να έχουν πρόσβαση στις με αριθμό 1, 3, 7 και εν μέρει στην με αριθμό 5 ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων, οι οποίες, ως εκτελούσες την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, διαχειρίζονται και διεκπεραιώνουν τις αποστολές των παραγγελιών σας και εισπράττουν και τα χρήματα για λογαριασμό μας στην περίπτωση που πληρώσετε με αντικαταβολή. Επίσης εκτελούν την παραλαβή και παράδοση σε εσάς προϊόντων που επιστρέφετε λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής.

Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον Πελάτη, όπως ενδεικτικά email providers, SMS providers, τηλεφωνικοί πάροχοι και υπηρεσίες social media / messaging, μπορεί να έχουν πρόσβαση εν μέρει στις με αριθμό 1- 8 ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων.

Οι πάροχοι πληρωμών (Τράπεζες, Paypal, κλπ.), μπορεί να έχουν πρόσβαση στις με αριθμό 1, 2, 3, 4, 5 ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων.

Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, μπορεί να έχουν πρόσβαση εν μέρει στις με αριθμό 2 και 5 ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων.

Με εταιρείες διαφήμισης και marketing

Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης

Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.


6. Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων (Πελάτη/Χρήστη)

Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους, όπως τούτα προβλέπονται στον GDPR. Ειδικώς, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν:

1. Την πρόσβαση στα δικαιώματά τους (πληροφορίες για την επεξεργασία)

2. Την λήψη αντιγράφου τηρούμενων προσωπικών δεδομένων (άρθρο 15 GDPR) 

3. Τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων

4. Τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει (άρθρο 17 GDPR)

5. Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων

6. Τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων

7. Να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

8. Την ανάκληση της συγκατάθεσης τους, σε περίπτωση που έχει δοθεί τέτοια, οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην εταιρεία μας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο: [email protected]

Τηλεφωνικώς ή μέσω φαξ  στο: +30 2810 210463

Στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη σελίδα του  www.gloriapatisserie.gr συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας 

Στο φυσικό μας κατάστημα: επί της Λεωφόρου Χρυσοστόμου αρ. 45, Ηράκλειο Κρήτης επί της, ΤΚ 71306, 

Η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών. 

Εφόσον ο Πελάτης θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρέχεται σε εκείνον το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων του (Ιστοσελίδα : www.dpa.gr,  Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο : +30 210 6475600, fax : +30 210 6475628 e-mail: [email protected]


7. Υποχρεώσεις Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων (Πελάτη/Χρήστη)

Ο Χρήστης του  www.gloriapatisserie.gr μέσω της γνωστοποίησης των προσωπικών του δεδομένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τα ανωτέρω, αποδέχεται τους όρους χρήσης αυτών, κατά την παρούσα Πολιτική Προστασίας. 

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι οφείλει να παράσχει προς την εταιρεία μας τα ακριβή και ορθά δεδομένα και στοιχεία του, ενώ σε περίπτωση αλλαγής αυτών, υποχρεούται να προβαίνει σε άμεση σχετική γνωστοποίηση προς εμάς επικοινωνώντας με έναν από τους παραπάνω τρόπους που αναφέραμε.

8. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω, καθορίζεται αφενός από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες της Εταιρείας προς τον Πελάτη, και αφετέρου από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ). Σε κάθε περίπτωση το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα Έτη. Ο εν λόγω χρονικός περιορισμός δεν ισχύει:

1. Για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης διατηρεί λογαριασμό στο www.gloriapatisserie.gr. Σε περίπτωση δε ύπαρξης οιασδήποτε εκκρεμότητας με τον Πελάτη, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, έως και την επίλυση αυτής. 

2. Εάν τούτο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς.

3. Για κάθε περίπτωση εν γένει της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας καθώς και της ασφάλειας των συναλλαγών (αποτροπή περιστατικών απάτης κλπ), καθώς και της συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Όλα τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς θα διαγράφονται σε περίπτωση που επιλέξετε να διαγράψετε το Λογαριασμό σας από το  www.gloriapatisserie.gr ή σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εσείς να το κάνουμε (τηλεφωνικά ή μέσω email) εκτός εάν υποχρεούμαστε να τηρήσουμε όλα ή ορισμένα εξ αυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει νόμου (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά των πωλήσεων προς εσάς).


9. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

Η Εταιρεία ενδεχομένως να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και παρέχεται ρητή συγκατάθεσή του Πελάτη στην Εταιρεία ή υφίσταται σχετική υποχρέωση από το νόμο/διεθνή σύμβαση, ή εάν είναι απαραίτητη η εν λόγω διαβίβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και σε κάθε περίπτωση διασφάλισης της προστασίας των δικαιωμάτων της Εταιρείας. 


10. Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Η εταιρεία μας έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας του, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, ενώ έχει λάβει και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται παραπάνω. Μόλις η εταιρεία λάβει τα στοιχεία σας, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.

Αποθήκευση Αρχείων σε Φυσική Μορφή: Η εταιρεία μας μπορεί να τηρεί αρχεία σε φυσική, έγχαρτη μορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (όπως τιμολόγια, φόρμες συγκατάθεσης κλπ.) Τηρούμε αυτά τα αρχεία σε φυλασσόμενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές και στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο όσοι υπάλληλοι ή συνεργάτες μας χρειάζεται για σκοπούς που περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας τους. Τέλος, για την καταστροφή φυσικών αρχείων χρησιμοποιούμε καταστροφέα εγγράφων, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτήσει οποιοσδήποτε πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς.


Ηλεκτρονική Αποθήκευση: Κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων των ιστοτόπων που διατηρούμε. Έχουμε εφαρμόσει διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αρχεία που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα στο δίκτυό μας, το οποίο προστατεύεται από VPN (Virtual Private Network). Βάσει αυτής της διαβαθμισμένης πρόσβασης, απαιτούνται ειδικοί κωδικοί οι οποίοι παρέχονται μόνο σε όσους υπαλλήλους ή συνεργάτες μας απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Το δίκτυό μας προστατεύεται επιπλέον από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus) και τοίχο προστασίας (firewall).

Μεταφορά αρχείων: Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας (browser) είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία: Τα δεδομένα που θα μας σταλούν με email προστατεύονται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση τύπου SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές. Επιπλέον, η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας φιλοξενείται από τη Microsoft χρησιμοποιώντας το Office 365, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το GDPR.

Στοιχεία Καρτών: Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των καρτών σας που χρησιμοποιείτε μέσω web. Τα στοιχεία των καρτών σας δεν είναι ορατά στην εταιρεία μας, διότι μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Παράλληλα, οφείλετε και εσείς να λαμβάνετε κάθε δυνατό μέτρο για να μην αποκτήσουν τρίτοι πρόσβαση στο λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να μην γνωστοποιείτε τον κωδικός πρόσβασής σας

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως και στις και αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

11. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να επικαιροποιείται ανά διαστήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα.


12. Επικοινωνήστε μαζί μας

Πριν πλοηγηθείτε στον Δικτυακό Tόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter, άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους ή αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο: [email protected]

Τηλεφωνικώς ή μέσω φαξ  στο: +30 2810 210463

Στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη σελίδα του  www.gloriapatisserie.gr συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας 

Στην ταχυδρομική μας διεύθυνση και κατάστημα : επί της Λεωφόρου Χρυσοστόμου αρ. 45, Ηράκλειο Κρήτης επί της, ΤΚ 71306, 


Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά. 

ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  “Μιχ. Κοκολάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.”

ΕΚΔΟΣΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022